Business Flow

Etikai kódex

Az érintettek köre

Az Etikai Kódex megalkotásának célja, hogy minden érintettel ismertesse azon etikai normákat, melyeket a B-Flow szervezete támaszt a hozzá kapcsolódó gazdasági társaságokkal, egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személyekkel, illetve azokat képviselő természetes személyekkel.

Az érintettek listája

• a B-Flow tulajdonosa és vezetői

• a B-Flow alkalmazottai és megbízott munkatársaik, valamint azok cégeinek alkalmazottai

• a B-Flow Igazgatósági partnerei, és azok munkatársai

• a B-Flow tagjai, személyes közreműködői és azok helyettesítői

• a B-Flow vendégei, akik a próbaalkalmakat használják

• a B-Flow működő és alakuló üzleti klubjai

Az Etikai Kódexben foglaltak betartása minden érintett számára kötelező.

A B-Flow kiemelt figyelmet fordít arra, hogy minden érintett megismerje és alkalmazza az Etikai Kódexben foglaltakat.

Az Etikai Kódex összefoglalóan tartalmazza egyrészt a betartandó etikai normákat, másrészt felhívja a figyelmet az etikai kockázatokra is.
Támogatást nyújt az etikai problémák felismerésében és kezelésében, valamint tartalmazza az etikai ügyek bejelentésének folyamatát.

Az üzleti klub Etikai Bizottsága és eljárási rendje

A vezetőségéből az a 3 fő, aki nem tölt be President, vagy Vice President posztot. Az Etikai Bizottság feladatai:

Irányítja az Etikai Kódexxel kapcsolatos kommunikációt és képzéseket
Támogatást és iránymutatást nyújt az érintetteknek az Etikai Kódex betartásában.
Tagokra és vendégekre vonatkozó etikai kérdéseket vitat meg, és hoz döntéseket.
• Dönt a tagjelöltek csatlakozási kérelméről (ki csatlakozhat az üzleti klub üzleti érdekközösségéhez).

• Kapcsolatot tart a B-Flow Igazgatóságával, aki a végrehajtó szerepet látja el az etikai kérdésekben.

Vitás esetekben a President, helyettesítés esetén a Vice President szavazata dönt.

Az Etikai Tanács feladata, hogy az üzleti klubbal kapcsolatban álló valamennyi érintett betartsa az Etikai Kódex előírásait.

Az etikai bejelentés rendje

Amennyiben Tag az Etikai Kódex megsértésével kapcsolatos tevékenyéget, viselkedést, kommunikációt kíván jelenteni, felveszi a kapcsolatot az adott üzleti klub Etikai bizottságával.

Kik tehetnek bejelentést? 

• a B-Flow tulajdonosa és vezetői

• a B-Flow alkalmazottai és megbízott munkatársaik, valamint azok cégeinek alkalmazottai

• a B-Flow Igazgatósági partnerei, és azok munkatársai

• a B-Flow tagjai, személyes közreműködői és azok helyettesítői

• a B-Flow vendégei, akik a próbaalkalmakat használják

• a B-Flow működő és alakuló üzleti klubjai 

A bejelentésben ki kell térni az alábbi kérdésekre:

• Milyen témában kíván bejelentést tenni?

• Mi történt? Hol történt? Kik voltak érintve az ügyben? (ha van bármilyen dokumentum, akkor csatolja az e-mailhez)

 

A B-Flow etikai szabályzata

A B-Flow üzleti klub vendégeire vonatkozó etikai szabályok:

1 Összesen 2 próbaalkalmat használhat arra, hogy megismerje a B-Flow működését, és felmérje a benne rejlő üzleti potenciált. Utána döntenie kell a B-Flow tagság kiváltásáról.

2 Tiszteletben tartja a meglátogatott üzleti klub tagjainak üzleti érdekeit, és kerüli a versenytárs tevékenységeket.

3 Hálózatépítő tevékenységet nem végez. Ha multi-level marketinggel foglalkozik, beszélhet a termékeiről és szolgáltatásairól, de nem hozhatja szóba a multi-level marketing rendszerhez való csatlakozásból származó egyéb előnyöket.

4 A találkozó résztvevőinek megismerésére és együttműködések kialakítására törekszik, nem direkt értékesítési célokkal érkezik.

5 Az üzleti klub tagjaival és az ajánlott üzleti partnerek körében jóindulatot és bizalmat épít, pozitív és támogató magatartást tanúsít.

6 Őszinte az üzleti klub tagokkal és a számára ajánlott üzleti partnerekkel, valamint tartja magát a szakmája etikai irányelveihez.

7 A B-Flow-től kapott jelenléti listát kizárólag személyes kacsolatépítésre használja, nem küld spam üzeneteket a résztvevők számára.

8 Ha etikátlan magatartással szembesül, értesíti a tényekről és tapasztalatokról az üzleti klub Etikai Bizottságát.

A B-Flow üzleti klub tagjaira, és szerződött partnereire vonatkozó etikai szabályok:

9 Hálózatépítő tevékenységet nem végez. Ha multi-level marketinggel foglalkozik, csak a termékeiről és szolgáltatásairól beszél, és nem hozza szóba a multi-level marketing rendszerhez való csatlakozásból származó egyéb előnyöket.

10 Rendszeresen látogatja a saját üzleti klub üzleti találkozóit. Hiányzás esetén gondoskodik a saját helyettesítésről.

11 A B-Flow egyéb tagjaival és az ajánlott üzleti partnerek körében jóindulatot és bizalmat épít, pozitív és támogató magatartást tanúsít.

12 Őszinte a B-Flow tagokkal és a számára ajánlott üzleti partnerekkel, és tartja magát a szakmája és a B-Flow etikai irányelveihez.

13 Felelősséget vállal, és figyelemmel kíséri/előkészíti/utána jár az adott és kapott üzleti ajánlásainak.

14 Óvatos, amikor olyan résztvevő számára ad üzleti ajánlást, akit még nem ismer (a számára ismeretlen B-Flow tagokra is érvényes útmutatás).

15 A B-Flow-tól kapott jelenléti listát kizárólag személyes kacsolatépítésre használja, nem küld spam üzeneteket a résztvevők számára.

16 Teljesíti az általa szóban, vagy írásban tett vállalásokat és megállapodásokat, különös tekintettel a szerződéses és fizetési fegyelem betartására, valamint az üzleti klubon belül vállalt szerepkörrel vállalt feladatokra. 

17 Az üzleti klubján belül védi a tagi szerződésben rögzített tevékenységi körét, az alábbi szabályok betartásával:

◦ Megelőzés: előre jelzi az üzleti klub vezetőségének, ha a leendő vendég számára konkurens tevékenységet végez. Kérheti a vendégjelölt elutasítását, vagy a találkozóra szóló tevékenységkorlát bevezetését.

◦ Kialakult szituációban: kérheti (az üzleti klub vezetőségétől) a vendégjelölt találkozó idejére szóló tevékenység korlátozását (ami kevésbé konkurál a tag üzleti érdekeivel).

◦ A versenytárs ütközéseket békésen kezeli, viselkedésével nem veszélyezteti az üzleti klub és a B-Flow üzleti érdekeit. Különösen vigyáz arra, hogy a résztvevő egyéb tagoknak és vendégeknek ne legyenek negatív érzéseik, tapasztalataik a kialakult helyzettel kapcsolatban. A történteket átbeszéli az érintettekkel, és tisztázzák a helyzetet, hogy a jövőben elkerüljék a versenytárs ütközéseket.

18 Az üzleti klubja érdekeit szemelőtt tarva rendszeresen hív megbízható vendéget, ezzel növelve a csoport üzleti erejét és elérését.

19 Vendégeit tájékoztatja a B-Flow etikai szabályairól, illetve felelősséget vállal a hozott vendég etikus viselkedéséért. Tiszteletben tartja az üzleti klub egyéb tagjainak üzleti érdekeit, és számukra konkurens vendéget(eket) nem hív. 

20 Az üzleti klub egy aktív tagjával konkuráló vendég esetén az üzleti ajánlásait kizárólag a tagtársa számára adja át.

21 A felmerülő félreértéseket megbeszélés útján kezeli, a vitás esetekről tájékoztatja az érintett üzleti klub vezetőségét.

22 A tag, ha etikátlan magatartással szembesül, értesíti a tényekről és tapasztalatokról az üzleti klub Etikai Bizottságát.

A Business Flow üzemeltetője

Cégnév: Karrierügynökség Kft.
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Nádor u. 54.
Iroda és levelezési cím: MANTA IRODAHÁZ
1094 Budapest, Thaly Kálmán u. 39. 1. emelet 112. iroda
Adószám: 24211637-2-15 | Cégjsz.: 15-09-080201
Bankszámlaszám: GránitBank 12100011 - 10084753 - 00000000