Business Flow

Működési szabályzat és vezérelvek

 

Fogalmak

 

Üzleti klub

Lokális gazdasági érték-, és érdekközösség, amely különböző tevékenységi körű helyi üzletemberekől és cégvezetőkből áll, akik érvényes B-Flow tagsággal rendelkeznek. A Tagok tagságukat azzal a céllal váltották, hogy növeljék a saját, valamint az érdekközösségük (üzleti klubjuk) egyéb tagjainak üzleti eredményét és profitját, az üzleti kapcsolatépítés segítségével.

 

Üzleti találkozó

Az üzleti klub tagjai és vendégeik 2 hetente rendszeresen találkoznak egymással, rendszerint ugyanazon helyszínen, és ugyanabban az idősávban. Céljuk, hogy a B-Flow által meghatározott program keretein belül új készségekre, üzleti lehetőségekre, információkra, kapcsolatokra és üzleti ajánlásokra tegyenek szert.

 

Tag

Minden olyan gazdasági társaság, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet a tagdíjjal fedezett időszakra, amely a B-Flow részére a tagsági díjat megfizette, a tagsági kérelmét az üzleti klub alapítói jóváhagyták, valamint elfogadta a http://businessflow.club weboldalon közzétett Általános szerződési feltételeket, Működési szabályzatot, Etikai kódexet, valamint az Adatkezelési szabályzatot és adatvédelmi nyilatkozatot, ekként a B-Flow rendszerben tagként szerepel, és a tagsági jogviszonya nem került megszüntetésre.

 

Tagjelölt

Minden olyan gazdasági társaság, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet, amely a tagsági kérelmét az üzleti klub vezetőségének benyújtotta, és a jelentkezés elutasításáról, vagy elfogadásáról a vezetőség még nem hozott döntést.

 

Személyes közreműködő

A tag gazdasági társaság, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet által tartósan kijelölt és a B-Flow rendszerében a gazdasági társaság tag képviseletében személyesen eljáró természetes személy, mely személyt és annak helyettesét, valamint elérhetőségeiket Tag köteles a Tagi belépési nyilatkozatában megadni.

 

Tagsági díj

A tag által a B-Flow részére a B-Flow által nyújtott marketing és képzési szolgáltatások, valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatások ellenében az ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint rendszeresen fizetendő éves (365 nap), vagy havi átalánydíj.

 

Tagsági jogviszony

A B-Flow által nyújtott kapcsolati marketing és képzési szolgáltatásainak, valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatásoknak az ÁSZF-ben meghatározott terjedelmű igénybe vételével kapcsolatos jogok és kötelezettségek összessége a tagra nézve, a tagsági díjjal fedezett időszakra.

 

Üzleti klub alapítói

Az üzleti klub első 5 tagját nevezzük alapítónak, akik előre meghatározott gazdasági céllal létrehozták az érdekcsoportot, és életre keltik az üzleti klub vezetőségét.

 

Üzleti klub vezetősége

Az üzleti klub vezetőségét első körben az 5 alapító tag alkotja, akik életre keltik az üzleti klubot. Az 5 fős vezetőség az Elnökből, Alelnökből, és a 3 Etika Bizottsági Tagból áll, akik mindannyian rendelkeznek Producer licencel (ez a fogalom alább olvasható). Később a vezetőség tagjai változhatnak annak mentén, ahogyan a Producer licencek a klubon belül más tagokhoz kerülnek. A vezetőség félévente újra oszthatja egymás között a vezető tisztségeket, mint Elnök, Alelnök, és Etikai Bizottsági Tag, illetve abban az esetben is új választásra kerül sor, ahogyan valamelyik vezető tisztségviselő Producer licence más klubtaghoz kerül. 

 

Üzleti klub Elnöke és Alelnöke

Az Elnök és Alelnök felel az Üzleti klub folyamatos működésért és gazdasági erejének növeléséért:

Üzleti klub Etikai Bizottság    

Az Etikai Bizottságot az üzleti klub vezetőségéből az a 3 tag látja el, aki nem tölt be Elnöki, vagy Alelnöki posztot. Az Etikai Bizottság csak 3 tag esetén határozatképes. Az Etikai Bizottság feladatai:

Producer

Minden olyan gazdasági társaság, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet, aki aktív B-Flow tagként érvényes B-Flow Producer licence-el rendelkezik - továbbiakban Producer. A Producerek felelősek:

B-Flow Igazgatóság

Minden olyan gazdasági társaság, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet, aki érvényes B-Flow Igazgatósági licencel rendelkezik. Az Igazgatóság felelőssége:

Látogató vendég

Minden olyan gazdasági társaság, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy, aki egy Tag meghívására résztvesz a üzleti klub üzleti találkozóján, megismeri annak tevékenységét és működését.

A B-Flow szabályzata a vendégek számára 2 próbaalkalmat biztosít 12 hónap alatt, ahol korlátozott bemutatkozási és betekintési lehetőségeket kínál az adott üzleti klub életébe és működésébe. A B-Flow a korlátozott jogokkal szavatolja a tagi érték-, és érdekközösség védelmét, mert a vendégek még nem fogadták el a B-Flow Általános Szerződéses Feltételeit, Működési szabályzat és irányelveit, és az Etikai kódex-ét.

 

Üzleti ajánlás

Egy üzleti lehetőség, amelyet az üzleti klub találkozóján az egyik résztvevő a másik résztvevő számára ad. Az ajánló üzleti lehetőséget teremt az ajánlott számára, hogy az megismerjen az ajánló kapcsolatrendszeréből egy olyan személyt, akivel üzletet, vagy együttműködést köthet. Az ajánló köteles értesíteni és felkészíteni az általa ajánlott személyt, hogy az ajánlott keresni fogja rá hivatkozva.

 

Az üzleti ajánlás célja: személyes, bizalmi alapú beajánlás, amivel az ajánlott jobb tárgyalási pozícióból indulhat. Az ajánlónak nem feladata az ajánlott termékeinek/szolgáltatásainak értékesítése, kizárólag egy lehetséges találkozó létrehozásában működik közre.

 

Ajánlói Bónusz

A minőségi üzleti ajánlásért cserébe az ajánlott fél adhat ajánlójának jutalékot, a törvényi keretek betartása mellett, az ajánlásból származó üzleti forgalom 0% és 10% közötti mértékében.

 

Aktivitási Bónusz

A B-Flow Aktivitási Bónusszal díjazza, ha a tag aktiválja a saját kapcsolatrendszerét az üzleti klub érdekében, és a vezetőség által elfogadott új tagokkal bővíti az érdekközösséget. Az Aktivitási bónusz célja, hogy az üzleti klub tagjai öngerjesztő aktív ajánlói közeget hozzanak létre, ahol gyorsabban elérhetik gazdasági sikereiket. A Tag által ajánlott:

    •    új éves díjat fizető tag után a B-Flow 1 hónappal meghosszabítja az ajánló tag tagsági időszakát.

    •    új havi díjat fizető tag után a B-Flow plusz 1 vendégalkalmat biztosít ajánló Tag számára más, a sajátján kívüli üzleti klubban.

 

1. A tagsági jogviszonyra vonatkozó szabályzat:

 

1.1 A csatlakozó tag megismerte és elfogadja az üzleti klubra vonatkozó szabályokat, valamint támogatja azok Üzleti klubon belüli és kívüli betartatását.

 

1.2 A tagsági díj évente, vagy havonta fizetendő attól függően, hogy Tag melyik fizetési módozatot választja. Az érvényben lévő tagdíjakat a mindenkor életben lévő ÁSZF, illetve személyes tájékoztatást az üzleti klub Producerei adnak, a B-Flow központi iránymutatása alapján. A tagjelölteknek a tagdíjat a jelentkezés elfogadásától számított 8 munkanapon belül, éves díjfizetés esetén banki átutalással, havi díjfizetés esetén bankártyás fizetéssel kell kiegyenlíteniük.

 

1.3 A B-Flow tagság megszerzése után a tagdíj nem visszatéríthető. Kivéve, ha a tagjelölt jelentkezési folyamat során az érintett Üzleti klub Etikai Bizottsága elutasítja a jelentkezőt, ebben az esetben a tagsági díj visszajár.

 

1.4 A tagdíjak nem ruházhatóak át egyik személyről a másikra, kivéve, ha a tagdíjat társas vállalkozás fizette be, amely egy másik alkalmazottját, képviselőjét delegálja a jelenlegi helyett. Az új jelentkező tagságát ebben az esetben is először az érintett Üzleti klub Etikai Bizottságának kell jóváhagynia.

1.5 Az Üzleti klubhoz egy adott szakterület egy képviselője csatlakozhat. Ha a szakterületekkel kapcsolatban konfliktus merülne fel, a döntést az Üzleti klub Etikai Bizottsága hozza meg.

 

1.6 A Tagoknak a fő foglalkozásukat kell képviselniük az üzleti klubban. Azon tagoknak, akik szeretnének szakterületi besorolásukon változtatni, az Üzleti klub Etikai Bizottságától kell erre jóváhagyást kérnie és kapnia.

 

1.7 Ha a jelentkező tag szakterülete bármilyen módon ütközik egy klubtag szakterületével, a klubtag felelőssége azt – a jelentkező tagságának engedélyezése előtt – jelezni az Üzleti klub Etikai bizottságának. Ha ezt nem teszi meg, az Etikai Bizottság feltételezi, hogy nincsen ütközés.

 

1.8 Tag az ÁSZF-ben foglaltak alapján arra szerez jogot, hogy a jelentkezésében meghatározott Üzleti klub találkozóin rendszeresen részt vegyen, a tevékenységébe bekapcsolódjon, és a jelentkezésében megjelölt tevékenységi kört képviselje addig, amig érvényes tagsággal rendelkezik.

 

1.9 A tag köteles a B-Flow applikációban a profilja teljes feltöltésére, a jelentkezéstől számított 15 napon belül. Amennyiben a tag a megadott határidőn belül ezt elmulasztja, helyét a vezetőség meghirdetheti, illetve csak ezt követően válhat 10 perces előadóvá. Ez után a Tag jogosult 10 perces bemutató előadások tartására a saját üzleti klub találkozóin, illetve más Üzleti klubok találkozóin, ha ezt az adott  Üzleti klub Alelnökével/Elnökével előre egyeztette és erre engedélyt kapott. Az előadások célja, hogy a Tag, a jelentkezésében megjelölt tevékenységi körét szélesebb körben népszerűsítse.

 

1.10 Tag jogosut Ajánlói Bónusz adására és fogadására, amennyiben egy üzleti ajánlás nyomán üzleti forgalom keletkezett. Ennek mértéke 0-10%, amely adása Tag számára nem kötelező.

 

1.11 Tag igényelheti az adott B-Flow Igazgatósághoz tartozó B-Flow Producer segítségét, kérhet személyes konzultációt tagsága sikeresebb működtetése, kapcsolatrendszere életre keltése érdekében. A B-Flow Igazgatóság felelősségi köréhez tartozik ennek mindenkori biztosítása.

 

1.12 Tag jogosult új üzleti klub alapítására, amennyiben legalább 4 hónapja tagja egy adott üzleti klubnak, és alapítási szándékát támogatja az adott érdekcsoport vezetősége, valamint az érintett B-Flow Igazgatóság. Az új, tervezett üzleti klubnak van, vonzó küldetés, a Tagon kívül 4 másik alapító tagja, és a célcsoportjának megfelelő legalább 100 fős adatbázisa. A B-Flow előre meghatározott kedvezményekkel támogatja az új klubok alapítóit:

1.13 Tag vásárolhat a hozzá tarozó B-Flow Igazgatóságtól Producer licence-et, amivel Producer státusz betöltésére válik jogosulttá, amennyiben teljesítette annak feltétel rendszerét, illetve van szabad Producer licence. Tag a mindenkori Producer licence feltételeiről az illetékes B-Flow Igazgatóság vezetőjétől kérhet tájékoztatást.

 

1.13.1 A Produceri státusz (Producer licence) előnyei:

1.13.2 Egy Üzleti klubban maximum 5 Producer licence adható ki, kizárólag az adott Üzleti klub tagjai számára.

 

1.13.3 A B-Flow a Producer licence fenntartását minimum feltételekhez köti, amelyet az illetékes B-Flow Igazgatóság kiegészíthet, de nem írhat felül.

 

1.13.4 A Producer licence minimum feltételei:

 

1.14 A B-Flow egy kapcsolati marketing és képzési szolgáltatás, amelyet a Business Flow biztosít. A B-Flow, vagy annak megbízott B-Flow Igazgatósági partnere fenntartja a jogot, hogy egy tag részvételét a programban megszüntesse, amennyiben az ütközik üzleti érdekeltségével.

 

1.15 Ha tag áthelyezését kéri egyik Üzleti klubból a másikba, áthelyezési kérelmet kell benyújtania, amellyel lemond jelenlegi Üzleti klubjának tagságáról, majd pedig új jelentkezési lapot nyújt be azon Üzleti klub vezetőségének, ahová áthelyezését kérte.

 

1.16 A B-Flow nyomtatványok kivételével a tagok nem jogosultak a B-Flow szellemi tulajdonának (pl. logók, védjegyek, elnevezések, szlogenek, szerzői jog által védett egyéb anyagok stb.) használatára. Ezek gyártása, elosztása, eladása, piaci értékesítése, vagy bármely termék vagy szolgáltatás reklámozása, a B-Flow szellemi tulajdonának egyéb más módon történő használata a B-Flow hivatalos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem lehetséges. A tagok a B-Flow Branding előírásoknak megfelelő szabályokat kötelesek betartani minden engedélyezett használat során.

 

2. A tagok üzleti találkozókon való részvételével kapcsolatos szabályzat:

 

2.1 A tagok találkozókon való részvétele döntő fontosságú az Üzleti klub sikere szempontjából, ezért kötelező érvényű.

 

2.2 A helyettesítés szabálya: ha egy tag nem tud részt venni egy találkozón, küldhet maga helyett helyettesítőt. Helyettesítőként számba jöhetnek például: vállalkozáson belüli helyettesítő személy, vagy saját vevőkör tagjai, ügyfelek, páciensek, barátok, illetve potenciális leendő tagok. A helyettes elsődleges célja a távollévő tag képviselete, de a találkozó folyamán lehetősége van saját tevékenysége bemutatására, ha az a csoport egyik tagjának tevékenységével sem konkurál.

 

2.3 Távolmaradás egészségügyi okok esetén maximum 12 hétig lehetséges, amennyiben Tag előzetesen ezt jelezte az Üzleti klub vezetőségének, és a tagdíj a vonatkozó időszakra ki lett fizetve, és tag kísérletet tett, a helyettesítés megoldására. A díjfizetés a távollét idején folyamatos.

 

2.4 Rendszeres hiányzás, késés és/vagy korán távozás, etikátlan viselkedés és üzleti magatartás, aktivitás és elköteleződés hiánya, vagy a B-Flow szabályzatainak be nem tartása esetén, az illetékes Üzleti klub Etikai Bizottságának joga van szankcionálásra. A szankcionálás eszközei az alábbiak lehetnek:

2.6 A B-Flow találkozók résztvevői listák célja a személyes kapcsolatépítés, azaz az üzleti ajánlatok adásának támogatása, ezért a résztvevők adatait előzetes beleegyezésük nélkül más célokra (pl. e-mail, vagy postai DM küldemények küldése stb.) nem szabad felhasználni. A B-Flow tagok ugyanakkor hozzájárulnak, hogy sikerük érdekében a B-Flow szervezetétől időközönként leveleket, e-maileket, stb. fogadnak.

 

3. A tagok aktivitásával kapcsolatos szabályzat:

 

3.1 A kapcsolatrendszer megosztására vonatkozó szabályok:

 

3.1.1 A tag köteles Üzleti klubja kapcsolatrendszerét és elérését építeni azzal, hogy rendszeresen olyan üzleti kapcsolatokat ajánl, amelyek relevánsak az Üzleti klubja tagi bővítése szempontjából, és az üzleti találkozókra rendszeresen látogató vendégeket hoz. Az Üzleti klub vezetősége saját hatáskörben meghatározhatják a rendszeresen hozott vendégek és üzleti ajánlások minimális számát, amely szükséges klub fejlesztéséhez. A B-Flow által elvárt Tagi kapcsolati tőke hozzájárulás mértéke:

3.1.2  A tag köteles az Üzleti klub kapcsolati tőkéjét azzal is építeni, hogy rendszeres és minőségi üzleti ajánlásokat ad az Üzleti klub üzleti találkozóinak résztvevői számára.

 

3.2 Az Üzleti klubban vállalt szerepkörökre vonatkozó szabályok:

A Tag köteles az Üzleti klubban vállalt szerepköréhez tartozó feladatai maradéktalan ellátására. A tagok az Üzleti klub működése érdekében különböző szerepköröket vállalnak, és ellátják az azzal járó feladatokat. A klub életében nélkülözhetetlen a tagok felelősségvállalása, ezen múlik az érdekközösség hatékony és eredményes működése, ami minden tag számára fontos. A tagok a szerepkörök kialakításával megosztják egymás között a munkát, ezért a szerepkörökkel járó feladatok nem terhelik le az egyes tagot.

 

3.2.1 Szervező 

Minden új tag, aki egy működő Üzleti klubhoz csatlakozik a szervező szerepkört kapja. Ez a bizalomépítés időszaka, ahol új tag a tetteivel felépítheti a tagtársai és a közösség bizalmát. A szervező munkájáért mentorként egy Producer felel, akivel rendszeresen konzultál.

A szervező az alábbi feladatokat vállalja az üzleti klub életében:

3.2.2 Producer (Producer licence-el rendelkező tag)

A Producerek végzik az Üzleti klub(ok) értékesítési tevékenységét, azaz előkészítik, és menedzselik az érdekkörükbe tartozó vendégek B-Flow tagsági szerződéseit. A Producer több Üzleti klubban is végezhet értékesítési tevékenységet, de csak egy Üzleti klub teljes jogú tagja, azaz a tevékenység kizárólagosságuk csak a saját Üzleti klubjára érvényes. A Producerek aktivitásuk alapján részesednek a B-Flow Igazgatóság tagsági díj forgalmából.

A Producer az alábbi feladatokat vállalja a B-Flow Igazgatóság életében:

3.2.3 Vezetőség

Egy Üzleti klub vezetősége 5 tagból áll (a klub Producerei), akik közül az Elnököt/Alelnököt választják. A  vezetőség az alábbi feladatokat vállalják az üzleti klub életében:

3.2.4 Alelnök

Az Üzleti klub alapítói, később Producerei választják erre a posztra, a mindenkori vezetőségből. A megbízás 6 hónapra szól, utána a vezetőség új Alelnököt választ, vagy meghosszabbítja annak mandátumát. Az Alelnök az alábbi feladatokat vállalja az üzleti klub életében:

3.2.5 Elnök 

Az Üzleti klub alapítói, később Producerei választják erre a posztra, a mindenkori vezetőségből. A megbízás 6 hónapra szól, utána a vezetőség új Elnököt választ, vagy meghosszabbítja annak mandátumát. Az Elnök az alábbi feladatokat vállalja az üzleti klub életében:

3.2.6 Etikai bizottság tagjai 

Az Üzleti klub alapítói, később Producerei választják a 3 Etikai bizottsági tagot, a mindenkori vezetőségből. A megbízás 6 hónapra szól, utána a vezetőség új Etikai Bizottsági tagokat választ, vagy meghosszabbítja azok mandátumát. Az Etikai bizottsági tagok együtt az alábbi feladatokat vállalják az üzleti klub életében:

3.2.6.1. EB1 tag / az új tagok elindítása

Legfontosabb feladata a klubhoz csatlakozó új tagok elindítása. A klub küözösségi elvárásainak felelőse, azaz ismerteti és elindítja az új  tagokat a klub közösségi érdekeinek megfelelően (célkitűzések, 10+ minősített kapcsolat, vendéghívás és képzések).

3.2.6.2. EB2 tag / tagok folyamatos képzése
Legfontosabb feladata a tagok képzése, fejlesztése és mentorálása. Ő felelős a tagok képzéséért, az eredményes visszajelzési kultúra és mentorprogram kialakításáért és működtetéséért.
3.2.6.3. EB3 tag / közösségépítés
Legfontosabb feladata a tagok közösséggé kovácsolása. Azért felelős, hogy minden klubtag be tudjon illeszkedni, és ne kerüljön a közösségen kívülre, azaz odafigyel arra, hogy mindenki bevonódjon. Csapatépítőket szervez, és színessé teszi a klubtalálkozókat.

3.3 Amennyiben az Üzleti klub vezető tisztviselői ciklusuk alatt minden a vezetőségi megállapodásban vállalt kötelezettségüknek eleget tesznek, további, egyedi képzéseken vehetnek részt, melyet B-Flow központilag biztosít. A klub vezetőségének (Elnök, Alelnök) tisztségük elvállalása előtt el kell fogadniuk az alapítók célkitűzéseit, illetve posztjuk betöltését megelőzen vezetőségi képzésen kell részt venniük. Tisztségük időszaka alatt pedig teljesíteniük kell minden beszámolási és más, a pozíciójukkal járó kötelezettséget.

 

3.3.1 Amennyiben az Üzleti klub vezető tisztviselői (Elnök/Alelnök) nem és/vagy nem megfelelően látják el tisztségükkel járó feladatokat, vagy az érdekcsoport célkitűzései ellen vétenek, a vezetőség visszahívhatja a vezető tisztségeket. Ebben az esetben az eddigi vezetők elveszítik vezetőségi tagságukat. Ezért a vezetőség új vezetőket választhatnak, frissítve ezzel az Üzleti klub vezetőségét.

 

3.3.2 Amennyiben az Üzleti klub vezető tisztviselőinek, a ciklusuk lejárta előtt bármilyen okból megszűnik tisztségük és/vagy tagságuk, a veztőség a 3.3.1. pontban foglaltak szerint jár el.

 

4. Az üzleti klubok üzleti találkozóinak szervezésével kapcsolatos szabályzat:

 

4.1. A B-Flow bármely városban elhatárolt földrajzi területen, üzletágban vagy közösségben létrehozhat B-Flow Igazgatóságokat, amelyek jogosulttá válnak Üzleti klubok szervezésére, ahol az emberek ”ajánlásra épülő üzletek” kialakítása, fejlesztése iránt érdeklődnek. Továbbá a B-Flow fenntartja a jogot, hogy egynél több Igazgatóságot alapítson egy közösségen, üzletágban vagy elhatárolt földrajzi területen belül, ahol a B-Flow szolgáltatásaira igény van.

 

4.2. Az Üzleti klub üzleti találkozói 2 heti rendszerességgel tartandóak azon a napon, amiben az érdekcsoport vezetősége megállapodott.

 

4.3. Az Üzleti klub üzleti találkozóinak szervezését a B-Flow Igazgatóság szervező szoftverrel támogatja. Az Igazgatóság feladata az üzleti találkozók időpontjainak és előadóinak rendszerben történő naprakész kezelése, és folyamatos frissítése.

 

4.4. Az Üzleti klubok üzleti találkozóinak hossza pontosan 180 perc, ahová a tagoknak kötelező pontosan érkezniük, és a találkozó teljes időtartamára maradniuk.

 

4.5. Az Üzleti klub üzleti találkozóinak forgatókönyve a B-Flow által meghatározott keretrendszer és tematika alapján zajlik, melynek lebonyolításáról és a szabályok betartásáról az Üzleti klubok vezetősége felel, míg a az adott B-Flow Igazgatóság minőségbiztosítást végez. Az üzleti találkozók forgatókönyvének rövid vázlata:

4.6. Az Üzleti klub üzleti találkozóinak levezetése a klub vezetőségének feladata. Az Elnök tisztsége kijelölni az ezért felelős levezető tagot és annak helyettesét.

 

4.7. Az üzleti találkozók 10 és 30 perces előadóiért, azok témaköri kiválasztásáért a klub Alelnöke felelős.

 

4.8. A 10 és 30 perces előadóival, és előadásaival szemben a B-Flow az alábbi követelményeket támasztja: 

4.9. A B-Flow Igazgatósága gondoskodik a meghívható 30 perces előadi lista folyamatos fejlesztéséről, a B-Flow központi irányelvei szerint - a B-Flow kizárja a szélsőséges, illegális vagy ellentmondásos faji, vallási, szexuális, illetve politikai álláspontokat és nézeteket a találkozóiról.

 

4.10. Az Üzleti klub üzleti találkozóinak látogató vendégeiről - azok meghívásáról, felkészítéséről, fogadásáról és vendégül látásáról az Üzleti klub tagjai felelősek (szervezők és Producerek). 

 

4.11. A vendégek, tagok, Producerek és Igazgatóságok a potenciális vendég jelölteket (továbbiakban jelöltek) kizárólag azok előzetes hozzájárulásával rögzíthetik a B-Flow applikáción, vagy adminisztrációs felületein keresztül a B-Flow adatbázisába.

 

4.12. A jelöltek adatainak felvitelénél a B-Flow rendszere ajánlóhoz köti az új jelöltet. Ezzel folyamatosan nyomon követhető a jelölt érdekeltségi viszonya, illetve a B-Flow tagok és Producerek vendéghívási aktivitása, azaz a klub közösségi elvárásaihoz való hozzájárulás. 

 

4.13. A B-Flow az új jelöltek leghatékonyabb taggá konvertálása érdekében a Tagi/Produceri kizárólagosságot eredményes aktivitásokhoz köti, azaz a jelöltekből felépített érdekeltség kizárólag eredményes aktivitással tartható fenn. A jelölt csak abban az esetben tartozik végleg az illetékes Tag/Producer érdekeltségébe, amennyiben az a rögzítést követő 60 napon belül vendég státuszba kerül. 

 

4.14. Az Üzleti klub tagjainak fokozottan óvatosnak kell lennie, amikor olyanok számára ad át, vagy fogad üzleti ajánlatot, akiket nem ismer. Ez a találkozójukra ellátogató más üzleti klubok tagjaira is érvényes.

 

4.15. A látogató vendégeket, az Üzleti klubhoz való csatlakzás feltételeiről a klubhoz kötődő, vagy a látogató Producer tagok felelősek. A tagi belépések menedzselése is a Producerek feladata.

 

4.16. A tagjelöltek ellenőrzéséért (csatlakozhat-e a tagjelölt az Üzleti klubhoz), és elbírálásáért az adott Üzleti klub Etikai Bizottsága felelős. Az ő felelősségük a tagjelöltek, az őket menedzselő Producer-ek, valamint a B-Flow Igazgatóság tájékoztatása is.  

 

4.17. A találkozók időpont módosítása és lemondása az Üzleti klub vezetőségének hatáskörébe tartozik. Az Üzleti klub találkozók módosításának három típusa van:

    ◦    előre tervezett módosítás (ünnepnap, összevont rendezvények, stb.),

    ◦    vészhelyzet, (pl.: rossz időjárási viszonyok, katasztrófa állapot)

    ◦    az üzleti klub tagságának többségi döntése alapján

Fontos teendőa tagok és a meghívott vendégek hatékony értesítése, amiért az Üzleti klub vezetősége felel. A találkozó elmaradásáról/módosításáról szóló döntés megszületését követően a lehető legrövidebb időn belül értesíteni kell a B-Flow Igazgatóságot, hogy a változás tényéről információt kapjon.

 

5. A B-Flow vendégekre vonatkozó szabályzata:

 

5.1. A látogató vendég évente maximum két alkalommal vehet részt bármelyik B-Flow üzleti klub üzleti találkozóján. A meghívó tag köteles tájékoztatni a látogató vendéget a B-Flow vendégekre vonatkozó etikai szabáyokról.

 

5.2. Egy látogatóban lévő aktív tag/Producer a másik Üzleti klub találkozóján köteles a meglévő tagságát a találkozó alatt jelezni. A látogatóban lévő tag nem mondhat olyasmit, vagy tehet olyan lépést, amely az adott Üzleti klub valamely tagjával konkurál. 

 

5.3. A látogatóban lévő tagnak is ki kell fizetnie az alkalmi költségeket, függetlenül attól, hogy igénybe veszi-e azt. Egy másik Üzleti klub felkeresése előtt a látogatónak telefonon, emailben, vagy a B-Flow rendszerén belül értesítenie kell az adott Üzleti klub Elnökét/Alelnökét. 

 

5.4. A látogatóba érkező tag évente maximum kétszer látogathat el egy másik üzleti klubba. A Producerek számára a saját Igazgatóságukban korlátlan látogathatják az Üzleti klubokat, míg más Igazgatóságban klubonként maximum havi 1 vendég alkalom engedélyezett.

 

6. A B-Flow Producerekre vonatkozó szabályzata:

 

6.1. Adatrögzítés - saját érdekeltségek kiépítése és védelme

 

6.1.1. A jelöltek adatainak felvitelénél a B-Flow rendszere ajánlóhoz (ki ajánlotta a jelöltet), és illetékes Producerhez (ki foglalkozik a jelölttel) köti az új jelöltet, amivel folyamatosan nyomon követhető annak érdekeltségi viszonya, illetve a Producerek és Igazgatóságok (továbbiakban szerződött partnerek) aktivitása és üzleti teljesítménye.

 

6.1.2 A jelölt csak abban az esetben tartozik végleg az illetékes Producer érdekeltségébe, amennyiben az a rögzítést követő 60 napon belül vendég státuszba kerül, jelen Működési szabályzat és irányelvek 4.13.pontja alapján. 

 

6.1.3. Amennyiben Producer a hozzá tartozó jelöltből nem képes aktivitást kiváltani, köteles azt első körben saját, ha ott nincs megfelelő ismeretség, akkor más érdekeltségébe tartozó Producer számára delegálni, aki valóban el tudja érni a jelölt aktivitását. 

 

6.1.4. A delegált jelölt átkerül a másik “delegált” Producer érdekeltségébe (struktúrájába) úgy, hogy a “delegáló” Producer is részsedik a jelölt aktivitásából származó esetleges üzleti eredményből. A részsedés megosztás kizárolólag az adott jelöltre vonatkozik, azaz nem  terjed ki annak kapcsolatrendszeréből származó üzleti eredményekre. 

 

6.1.5. A részesedés megosztást a Producer licence szerződés szabályozza. 

 

6.1.6. Minden Producer számára kötelező tiszteletben tartani a más Producer által kiépített saját érdekeltséget. Ennek védelme érdekében a B-Flow a következő szabályokat hozza:

6.2. Tagjelöltek és tagok menedzselése

 

6.2.1. A Producer első prioritású működési területe a saját Üzleti klubja, ahol a klub vezetőségének a tagja. Itt két tevékenységet lát el:

 

6.2.2. A Producer második prioritású működési területe az Igazgatóságába tartozó más Üzleti klubok, ahová korlátlan látogatási jogosítvánnyal bír vendégként. Itt az alábbi feladatai vannak:

6.2.3. A Producer harmadik prioritású működési területe a nem az Igazgatóságába tartozó más Üzleti klubok, ahová korlátozott látogatási jogosítvánnyal bír vendégként. Itt az alábbi feladatai vannak:

6.2.4. A minőségi ügyfélkezelés biztosítása érdekében, amennyiben Producer nem tud, vagy földrajzi korlátok miatt nem képes megfelelő saját energiát fordítani a vendége menedzselésére a 6.2.1, 6.2.2, és 6.2.3 pontban megfogalmazottak szerint, úgy köteles azt deligálni egy helyi Producer számára.

 

6.2.5. Amennyiben az aktuális Producer nem kezeli tagját, és nem is delegálja azt, az illetékes klub Elnöke jelezheti a delegálás kérését az aktuális Igazgatóságnak. Ebben az esetben az Igazgatóság a másik érdekelt Igazgatósággal köteles a helyztet megvizsgálni, és egyértelmű döntést hozni, hogy a Tag melyik Producerhez tartozik ezután.

 

6.2.6. A 6.2 pontban részletezett prioritások betartása és a delegálás szabálya minden Producer és Igazgatóság számára kötelező érvényű.   

 

6.3. Új klub indítása

 

6.3.1. Új klub kizárólag Senior Producer, Igazgatóság, vagy Senior Igazgatóság státuszból indítható, mert a Producerek még nem rendelkeznek megfelelő gyakorlati tapasztalattal. Amennyiben mégis Produceri státuszból jön a kezdeményezés, akkor az új klub indításához meg el kell nyerni az illetékes Senior Producer, és Igazgatóság támogatását, akik az új kluban az Elnök/Alelnök pozíciót addig látják el, míg nem ítélik azt életképesen prosperálónak maguk nélkül is.

 

6.3.2. Új klub kizárólag a nulláról indítható, azaz már üzemelő Üzleti klubból egyetlen tag sem válhat ki az új klub indítása érdekében. Az új klubot indító menedzser(ek)nek 5 új alapító tagot kell találnia, akikkel közösen keltik életre az új klubot, az ő támogatásuk és iránymutatásuk alapján.

 

6.3.3. Az alapítók megtalálása érdekében összefoghat több (akár külön érdekeltsége tartozó) 6.3.1 pontban megfogalmazott menedzser, de előre el kell dönteni, hogy az új Üzleti klub melyik Igazgatóság fennhatósága alá tartozik, és ki milyen céllal száll be a projekbe.

 

6.3.4. Az új Üzleti klub a sikeres indulás érdekében az alapítók és a menedzser(ek) kérhetik, főleg a felelős Igazgatóságába tartozó  Producerek támogatását, de más Igazgatóságok Producerei is besegíthetnek, a 6.1 és 6.2 pontok betartásával. 

 

6.4. Új klub alakulás kiválással másik klubból

 

6.4.1. A kiválni kívánó tag(ok)nak jelezniük kell a kiválás szándékát a működő Üzleti klubjuk vezetőségének, és az illetékes Igazgatóságnak. Csak abban az esetben kezdhetik meg a kiválás szervezésének folyamatát, amennnyiben ehhez az érintett érdekeltségek is hozzájárultak.

 

6.4.2. A kiválás engedélyezésének gyakorlati és elméleti feltételei:

6.4.3. A kiválás szabályai: